Teadus- ja arendustegevus 

Olulise osa meie tegevusest moodustab uute tehniliste lahenduste ja võimalust otsimine ning katsetamine, et suurendada ehitusvaldkonna efektiivsust.

Teeme tihedat koostööd Eesti tehnika valdkonna kõrg- ja kutsekoolidega.

Osaleme erinavates rakendusuuringutes ja jagame õpitut erinevatel täiendkoolitusetel ning kõrgkoolides. 

Pakume ehitusvaldkonna ettevõtetele konsultatsioone, et tutvustata tehnoloogia arengu hetkeseisu ja oleme abiks selle rakendamisel.

Mõtleme kaasa tehnoloogia arengust tingitud uute protsesside kujundamisele.

Toetame uute tarkvarade kasutuselevõttu projektides, jagades oma parimat praktikat, et õppimiskõver ei oleks liiga järsk.
Eelmine
Ehitusprojekti modelleerimine
Järgmine
Projekteerimise koordineerimine

Vastused puuduvad

Email again: