Tallinna kohtumaja

Aasta: 2018 Tellija: Astlanda Ehitus OÜ / AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg  Autorid: Siim Saidla, Kenet Kroon, Rasmus Lääne, koostöös IC Project Management OÜ-ga  
Kirjeldus: Meie peamine roll oli tööprojekti mudelprojekteerimise koordineerimine. Olulise osa tööst moodsustas keeruliste ja mahukate tehnosüsteemide ruumidesse mahutamine. Projekt lõppes teostusmudeliga, seega sai eesmärgiks võetud koostada piisavalt täpne ja ehitatav tööprojekt, et viia miinimumini ehitusaegsed muudatused. Lisaks olime abiks maa-aluste kontsuktsioonide ja ripplagede modelleerimisel. Kuna tegemist oli ühe esimese hankega, mis lõppes teostumudeliga, siis tuli välja töötada tehniline lahendus info edastamiseks läbi mudeli

Järvevana 7B büroohoone

Aasta:
2018 Tellija: Hepsor OÜ  Autorid: Siim Saidla, Kenet Kroon, Rasmus Lääne, koostöös IC Project Management OÜ-ga 
Kirjeldus: Lisaks projekteerimisaegsele mudelprojekteerimise koordineerimisele, tegelesime  tööprojekti staadiumis erinevate rentnike lahenduste sisestamisega mudelisse, et info oleks koondatud ühtsel kujul mudelisse ja tekiks terviklik alus tdetailsemaks projekteerimiseks ja ehitamiseks 

Koda by Kodasema 

Aasta: 2015-2017 Tellija: Kodasema OÜ Autorid: Siim Saidla, Kenet Kroon, Rasmus Lääne, Taavi Tilga
Kirjeldus: Meie peamine ülesanne oli koondada erinevate arhitektide, sisearhitektide, disainerite , inseneride, tehnoloogide ja teadlaste ideed ning tehnilised lahendused ühtsesse infomudelisse, et väljastada sealt tootmiseks ja paigaldamiseks vajalik informatsioon.