Projekteerimise koordineerimine

Oleme toeks projektimeeskonnale, et leida lahendus tarkvarade vahelisele koostööle ja tehnilistele lahendustele, et projekteerijad ja ehitajad saaks keskenduda ehitise sisulistele lahendustele.

Projekti alguses oleme abiks rakenduskava koostamisel, kus kirjeldame ära tellija ootused mudelitele ja paneme paika plaani ootuste saavutamiseks.

Kirjeldame ära mudelite detailsuse ja infosisu, et see vastaks tellija ootustele ja oleks projektimeeskonnale teostatav.

Projekti kestel koondame erinevate projekteerijate töö ühtseks koondmudeliks, et tuvastada võimalikud vastuolud ja jälgida mudelitele seatud eesmärkide saavutamist.

Oma töös hoiame neutraalset joont, et leida kuldne kesktee ootuste ja võimaluste vahel, selleks et ehitusprojektist ei saaks it-projekt ja infotehnoloogilised lahendused toetaks ehitustegevust, mitte ei pidurdaks seda.

Tehtud tööd:
  • Lubja 4 Kohtuhoone
  • Rapla Riigigümnaasium
  • Kohtla-Järve Riigigümnaasium
  • Rakvere Ametikooli õpilaskodu
  • Tallinna Lennujaama parkimismaja
  • Eesti saatkond Moskvas
  • Maxima logistikakeskus
Eelmine
Teadus- ja arendustegevus 

Vastused puuduvad

Email again: